Hollen News 2015-11 - page 4

4
NÁŠ PRÍBEH
Náš príbeh
alebo História v skratke
A fungovalo to. Začali sme veľmi skromne
a opatrne,
bez akýchkoľvek pôžičiek.
Pracovali sme na jednoduchom princípe
- investovali sme do nových vecí, až keď
sme mali zarobené.
Od začiatku sme nastavili
vysokú úroveň
kvality
poskytovaných našich služieb.
Zamerali sme sa na
flexibilitu a zaško-
lených ľudí.
Ako sa nám podarilo vybudovať
prosperujúcu firmu?
Vždy sme sa snažili, ja aj môj manžel, ria-
diť firmu
férovo, čestne a v súlade s naj-
vyššími princípmi.
Ľudia, ktorí poctivo
pracujú sú tým najdôležitejším bohatstvom
firmy a
zaslúžia si byť dobre zaplatení.
Začínali sme úplne
od nuly:
v našom súkromnom byte,
s naším vlastným osobným autom,
s naším súkromným počítačom,
nezačínali sme ako garážová firma,
my sme začínali v našej súkromnej
pracovni a porady sme mávali
v našej obývačke, ktorá bola
spojená s kuchyňou, a môžeme
teda povedať, že sme začínali ako
kuchyňová firma.
s tridsiatimi dôchodcami
a
jedným technikom. Boli to väčšinou
ľudia, ktorí mali chuť ešte niečo
robiť a privyrobiť si k dôchodku.
vo VW sme mali jeden
obytný
kontajner,
kde sme mali kanceláriu
pre technika a sklad materiálu a
firemný bicykel.
M
ôj manžel, dôchodca,
bývalý
dôstojník v nemeckej armá-
de a NATO
a farmár, mal už 62
rokov a ja ako bývala
zubná technička
som mala 47 rokov.
Boli sme finančne zabezpečení, tak sme
veľa cestovali a užívali si života. Znie to
krásne, no postupom času, sme sa začali
nudiť a mali sme silnú potrebu niečo robiť,
realizovať sa. Hľadali sme nové výzvy.
Najprv sme uvažovali, že spolu s jedným
naším priateľom, založíme certifikačnú
firmu, to sa z viacerých dôvodov neusku-
točnilo. Tak sme sa rozhodli, po preskú-
maní trhu, v januári 2001 založiť sortova-
ciu firmu pre automobilový priemysel a
nazvali sme ju HOLLEN s.r.o. V tom čase
sme ešte
nemali víziu vybudovať Kon-
cern, chceli sme sa len trocha realizo-
vať a byť pre spoločnosť užitoční.
Podnikanie sme brali ako výzvu. Bývalý
dôstojník v armáde a ja zubná technička.
Nemali sme veľké skúsenosti v bizni-
se,
ale bavilo nás učiť sa nové veci. Man-
žel sa už predtým stretol s účtovníctvom
a riadením poľnohospodárskej farmy, ale
ja som o biznise nevedela absolútne nič,
nevedela som poriadne vypísať v banke
príkaz na úhradu, no postupnými krôčik-
mi sme sa všetkému priučili.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...32
Powered by FlippingBook