Hollen News 2015-11 - page 13

13
HOLLEN ŽILINA
Kvalitárska
party
Chata pod Jedľovinou,
03.07.2015
V
ýstavba nové výrobní haly v Mošno-
vě na Novojičínsku je v plném prou-
du. V minulých číslech Hollennews
jsme se mohli dočíst, že firma Hyundai
Mobis bude rozšiřovat svůj výrobní závod
o novou výrobní halu na výrobu světlometů
do aut. Výstavba již začala a dokončena
bude v polovině příštího roku.
Počítá se s výrobou předních i zadních
světlometů. U předních světlometů se
bude v závodu vyrábět čirý kryt, kostra,
reflektor, filtr a u zadních světlometů pak
vícebarevný kryt a kostra. Ostatní kompo-
nenty budou nakupovány jako subdodava-
telské výrobky. Výsledným produktem pak
bude kompletní světlomet automobilu pří-
mo pro montáž do karosérie.
Pro spoustu lidí v moravskoslezském kraji
výstavba výrobního závodu přinese nové
pracovní místa a možnost podílet se na
dosahování cílů, které si firma stanovi-
la. V roce 2017 chce dosáhnout 150000
vyrobených setů a v roce 2020 počítá
s 1000000 setu, čím by měla být dosažena
maximální kapacita výroby.
Martin Prokš
Co nám to tu
vyrostlo
Autor: Renáta Trabalíková
Opäť sme sa stretli
v starej, dobrej zostave
a v super nálade.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook