Hollen News 2015-11 - page 32

2
HOLLEN NEWS:
Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, tel.: 02/645 38 664, Fax: 02/645 38 648, e-mail:
Zodpovedné redaktorky:
Petra Krátka, Zuzana Harbutová, Petra Okasová
Grafický dizajn:
Lucia Kolláriková
Poďakovanie za príspevky a fotografie do tohto čísla:
Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, Matej Lovás, Ľudovít Šelc, Marcel Škrabák, Dana Havierniková,
Terézia Branická, Martin Liška, Karel Douba, Juraj Vrbik, Tomáš Osuský, Barbora Lovásová, Matej Jakub, Mária Weiserová, Martin Prokš, Martin Dvořáček,
Jan Nejedlý, Tomáš Vondryska, Matej Džuňa, Barbora Talárová, Sergey Grabov, Tímea Almási, Branislav Krampl, Silvia Pačutová, Jindřich Havrda, Tomáš Kroh
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OSLÁVILI JUBILEÁ
Sirůček Luděk,
21.7.1985,
30 r.,
CS
Horký Jan,
6.4.1975,
40 r.,
CS
Blažek Miroslav,
15.7.1975,
40 r.,
SV
Hrůza Kevin,
8.7.1995,
20 r.,
CS
Pecha Miroslav,
1.6.1955,
60 r.,
CS
Štemberk Michal,
14.4.1995,
20 r.,
CS
Komínek Milan,
12.7.1995,
20 r.,
SV
Soukupová Markéta,
30.5.1985,
30 r.,
CS
Cimrová Klaudia,
4.6.1995,
20 r.,
SV
Šikýřová Dana,
27.8.1985,
30 r.,
CS
Sokol Richard,
26.8.1985,
30 r.,
SV
Kovács Július,
6.6.1965,
50 r.,
SV
Matejčík Tomáš,
19.4.1985,
30 r.,
CH
Liška Martin,
26.7.1975,
40 r.,
CS
Baranová Monika,
24.4.1985,
30 r.,
SP
Vančo Miloš,
5.5.1965,
50 r.,
SV
Krajčiová Michaela,
10.8.1985,
30 r.,
SK
Rybár Roman,
20.8.1985,
30 r.,
SK
Scholzová Beatrica,
25.5.1975,
40 r.,
SP
Buchel Rastislav,
15.8.1985,
30 r.,
SV
Petráš Adrián,
17.5.1985
, 30 r.,
SV
Mižák Peter,
4.6.1985,
30 r.,
SG
Magušin Karol,
15.4.1975,
40 r.,
SV
Kráľ Igor,
3.9.1975,
40 r.,
SV
Ščibrány Daniel,
4.6.1985,
30 r.,
SV
Horváthová Mária,
12.4.1975,
40 r.,
SP
Čmehýl Miroslav,
11.7.1985,
30 r.,
SP
Staníková Kateřina,
4.4.1995,
20 r.,
CH
Fridrich Daniel,
26.6.1985,
30 r.,
HA
Hudeček Patrik,
31.7.1995,
20 r.,
SP
Kramár Matúš,
5.7.1995,
20 r.,
SP
Gibaľa Dušan,
12.8.1975,
40 r.,
SP
Dolník Peter,
25.6.1985,
30 r.,
SK
Kažmér Tomáš,
23.5.1985,
30 r.,
SG
Džuňa Filip,
13.6.1995,
20 r.,
SG
Němeček Václav,
23.8.1985,
30 r.,
CH
Šedivá Petra,
12.5.1985,
30 r.,
CH
Šarvaic František,
25.5.1965,
50 r.,
SP
Šefčovič Erik,
21.4.1975,
40 r.,
SP
Horváth Ladislav,
8.7.1965,
50 r.,
HA
Majerník Erik,
19.4.1985,
30 r.,
SG
Tomek Boris,
27.4.1990,
25 r.,
SP
Danielová Michaela,
25.9.1980,
35 r.,
SP
Klein Kamil,
29.4.1970,
45 r.,
SP
Lukovič Marián,
6.4.1970,
45 r.,
SP
Svadby:
03.07.2015,
Ivana Lánová a Tomáš
Meisner,
CT
01.08.2015,
Božena Ďuďáková a
Pavol Leško,
SG
13.06.2015,
Dominika Hanesová
a Vladimír Polák ml.,
SV
25.04.2015,
Júlia Kumančíková
a Igor Gubrický,
SP
27.06.2015,
Katarína Cuninková
a Róbert Schmidt,
SP
NARODILI SA
21.06.2015,
Rozálie Pauková
Drasnarová,
CT
06.09.2015,
Dominik Juhász,
HA
24.02.2015,
Timea Sokolová,
SP
06.05.2015,
Tomáš Havadej,
SV
27.06.2015,
Sára Bundzelová,
SV
11.06.2015,
Elizabeth Molejová,
SV
24.06.2015,
Ela Majerová,
SV
08.07.2015,
Izabel Vajajová,
SV
SPOMÍNAME
Začiatkom roka sa náš život spojil aj so smutnou udalosťou, kedy
nás dňa 17.03.2015 navždy opustila usmievavá, temperamentná,
vždy veselá kolegyňa Darinka Pavlovová (Šťastná). Darinka
s nami spolupracovala skoro 5 rokov a v posledných rokoch bola našou
dispečerkou. Odpočívaj v pokoji!
Júlia Kumančíková
a Igor Gubrický
Rozálie Pauková Drasnarová
Tomáš Havadej
Dominik Juhász
Timea Sokolová
Katarína Cuninková
a Róbert Schmidt
Ivana Lánová
a Tomáš Meisner
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32
Powered by FlippingBook