Hollen News 2015-11 - page 1

november 2015
T
o
,
č
o
r
o
b
í
m
e
1
5
r
o
k
o
v
,
m
á
z
m
y
s
e
l
.
Sme a buďme
najlepší
Kráčajme v ústrety
ďalším budúcim
úspechom.
Priveď
nových ľudí
do HOLLEN
tímu.
Odmena
100
!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook