HN05_16 - page 4

4
D
ruhá polovica roka 2015
sa naďalej niesla v zna-
mení novej Q7. S ohľa-
dom na náročný nábeh tohto modelu sa
so zákazkami akoby vrece roztrhlo. Ner-
vozitu vyvolala medializovaná emisná
kríza v koncerne VW a taktiež spomale-
nie čínskej ekonomiky. Obava z poklesu
produkcie bratislavského závodu sa nás,
ako poskytovateľa služieb, zatiaľ nedotkla
a výroba pokračuje v rovnako vysokých
číslach. V Bratislave sa vyrobí viac ako
osemtisíc vozidiel týždenne.
Rozvíjali sa a rástli aj naše pracovis-
ká. V Lozorne sme plne implementovali
proces Warenfiltru a konečne rozšírili
aj kancelárske priestory. Optimálnych
podmienok sa dostalo aj kolegom v prie-
myselnom parku v Devínskej Novej Vsi.
Z pohľadu množstva zákaziek a hodín
bol rok 2015 v našej pobočke jedným
z najúspešnejších. Za to patrí vďaka
všetkým poskytovateľom, riadiacim
a administratívnym pracovníkom, ktorí
sa o to pričinili.
Dúfam, že sa nám spoločne poda-
rí aj v tomto roku pokračovať v dobre
naštartovanom tempe. Pracujeme na
implementácii inteligentných pracovísk
a nového školiace systému. Verím, že
oboje prispeje k skvalitneniu služieb
a zjednodušeniu administratívy.
Rok 2016 je na nové projekty chudob-
nejší. Z dielne VW v Bratislave tento
rok vyjde „len“ facelift modelu VW Up.
No zároveň treba povedať, že nás veľmi
teší, že Volkswagen aj naďalej investuje.
V decembri 2015 položili základný kameň
novej montážnej haly, v ktorej sa bude
montovať Porsche Cayenne. Investícia
za viac ako 300 miliónov eur. Hala bude
mať rozlohu okolo 90.000 m2 a celý
závod sa tak rozšíri na viac ako 2 milióny
m2. Bude tu pracovať 400 zamestnancov
na jednu zmenu. Začiatok výroby je plá-
novaný na koniec roka 2017. Rok 2017 by
mal byť bohatší aj na ďalšie nové modely
a projekty, ktoré by mohli priniesť ďalšie
zákazky a zákazníkov aj pre HOLLEN...
Matej Lovás
V
 bratislavskej pobočke, v závo-
de SAS Automotive, máme od
minulého roku zriadené flasho-
vacie pracovisko, kde sa na rôznych
dieloch, ako Kombi prístroj a centrál-
na jednotka, mení softvér. Keďže ide
o veľmi drahé diely, každý jeden diel je
skontrolovaný na povrchové poškode-
nia a po procese je odfotený na dôkaz
toho, že diely boli u nás nepoškodené.
Súčasťou našej novej plochy sú aj
priestranné kancelárske priestory.
Adrián Petráš
Pracovisko
SAS
Vynikajúce
výsledky
Foto: Marcel Škrabák
HOLLEN BRATISLAVA
Uvoľnená
atmosféra
vládla
po celý večer
VIANOČNÝ
VEČIEROK
Vecné ceny do tomboly,
ktorej výťažok,
ako po minulé roky,
putoval na charitu
Športovci
v plnom
nasadení
13.12.2015, Národné
bowlingové centrum,
Bratislava
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook