HN05_16 - page 7

7
HOLLEN TRNAVA
Foto: Karol Hudcovič, Marek Borončo
VIANOČNÝ VEČIEROK
19.12.2015,
Aquapolis centrum
reštaurácia Relax
D
ňa 19.12.2015 sa konal via-
nočný večierok firmy HOLLEN
v Trnave. Účasť nás nesmierne
potešila, pretože sa nás zišlo cez 80 ľudí.
Tento rok sme mali prichystané aj malé
prekvapenie. Výbornú náladu prišiel ešte
znásobiť Lukáš, ktorý hral na heligónke
a spieval ľudové piesne. Lukáš svojim
hlasom a spevom dokázal strhnúť nielen
starších ľudí ale aj mladých, aby si zaspie-
vali s ním.
Počas večierku sa predávali aj tombolové
lístky. Výťažok bol 902
(z toho sumou
500
prispela firma HOLLEN) a putoval,
ako každý rok, do hospicu Svetlo v Trnave.
Na večierku zároveň prebehlo aj hlasova-
nie o nového dôverníka. Najviac hlasov
získal Róbert Skyčák.
Celý večer panovala výborná nálada, po-
dávalo sa chutné jedlo, zišli sa skvelí ta-
nečníci a príjemní ľudia. Veríme, že tomu
tak bude aj budúci rok.
Lucia Huttová
Branislav Sokol (vľavo)
odovzdávajúci post dôverníka
Róbertovi Skyčákovi (vpravo)
Lukáš znásobil výbornú
náladu hrou na heligónke
a spevom ľudových piesní.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook