HN05_16 - page 13

13
AJLEPŠÍMI NA TRHU
GOLLEN RUS
2009
OLDTIMER
2009
Trutnov
2013
HOLLEN HU
2014
AŠU FIRMU PROSPERUJÚCOU
OBÍME
V
, MÁ ZMYSEL
SA USILUJEME O SPOLOČNÝ CIEĽ:
I KVALITNÚ SLUŽBU
ý, nadšený
orý tvorí
nej kultúry
Neustále zlepšujeme
vzdelávanie našich ľudí
Uplatňujeme férový
prístup podľa firemného
ETICKÉHO kódexu
malizujeme
vádzame
hnológie
Sme certifikovaní:
ISO 9001; 14001; BS OHSAS
18001 a vyškolení na VDA 6.3
Postupujeme podľa
vypracovaných smerníc
v každej oblasti našej
činnosti
ujeme
e projekty
Disciplína každého
jednotlivca je súčasťou
firemnej kultúry
Finančne podporujeme
GreenTeam STU pri výrobe
elektrického závodného auta
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook