HN05_16 - page 9

9
HOLLEN ŽILINA
Foto: Shutterstock.com
J
ak jste se již mohli dočíst v mi-
nulém čísle, stojíme před velkou
výzvou společně se zapojit do
řešení kvalitativních situací při otevření
a spuštění nové výrobní haly Mobis pro
výrobu světlometů v Mošnově. Nová vý-
robní hala bude připravena na spuštění
již v polovině tohoto roku. Nyní jsou v pl-
ném proudu výběrová řízení a na praco-
vištích Hyundai se neřeší takřka nic jiné-
ho, než kdo a kam půjde.
Na konci roku nám automobilka Hyundai
představí zcela nový projekt PDe. Již teď
jsme zvědaví jak bude vypadat. Nicméně
věřím, že pokud se jim podaří takový kou-
sek jak s Hyundai Tucson, tak to bude
bomba. Hyundai Tucson sklízí úspěchy
na každém kroku. Získalo již několik
ocenění, to poslední je Top Vehicle Picks
pro rok 2016, kterou vyhlašuje Americ-
ká automobilová asociace. Zbrusu nový
Tucson i významná ocenění představují
významný krok kupředu pro automobilku
Hyundai.
Dokazuje to i fakt, že se Hyundai podí-
lí od roku 2014 na závodech rallye a je
rovnocenným soupeřem. I v letošním
roce automobilka Hyundai vyrazila na
rallye s novou generací i20 WRC. I přes
komplikace, které nastaly před posled-
ní rychlostní zkouškou se i20 umístila
na stupních vítězů. Nová generace i20
WRC ukázala na rallye Monte Carlo svůj
velký potenciál.
Martin Prokš
N
a konci loňského roku jsme
stáli před výzvou vypomoct
při výrobě konstrukce seda-
ček pro zcela novou Kia Sportage. Ne-
váhali jsme a šli tomu naproti. Očekávali
jsme komplikace, jednalo se o zcela nový
model. Společnými silami jsme dokázali
vyřešit spoustu problémů, které projekt ob-
nášel. Práce na tomto projektu byla velmi
fyzicky náročná a tak bych chtěl touto ces-
tou poděkovat všem, kteří se na tomto pro-
jektu podíleli. Nyní je výroba Kia Sportage
v plném proudu a jsme rádi, že se na ní
můžeme podílet a řešit i situace při rozjíž-
dění nových projektů a nastavování hranic.
Martin Prokš
Co nového v
HMMC
Hyundai Tuscon
sklízí úspěchy
na každém kroku
Co se u nás událo
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook