HN05_16 - page 24

2
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OSLÁVILI JUBILEÁ
Bilčík Patrik,
05.10.1995,
20,
SP
Paššák Tomáš,
04.10.1995,
20,
SP
Schmidtová Katarína,
07.11.1990,
25,
SP
Debnár Anton,
30.11.1985,
30,
SP
Gubrický Igor,
26.04.1986,
30,
SP
Nádaský Matúš,
16.11.1985,
30,
SP
Danielová Michaela,
25.09.1980,
35,
SP
Dvorský Tibor,
20.12.1975,
40,
SP
Krajčírová Jarmila,
20.02.1976,
40,
SP
Meliš Rastislav,
13.01.1976,
40,
SP
Kulichová Iveta,
23.12.1970,
45,
SP
Vajdík Ľuboš,
13.11.1970,
45,
SP
Vrábelová Eva,
26.02.1956,
60,
SP
Boldiová Júlia,
21.02.1966,
50,
SK
Chochúľ Róbert, 22.05.1976, 40,
SK
Pirošík Marek,
12.03.1996,
20,
SK
Zitko Viliam,
28.02.1976,
40,
CH
Brčák Milan,
12.06.1996,
20,
SG
Kynčlová Lenka,
16.10.1975,
40,
CT
Staníková Kateřina,
04.04.1995,
20,
CT
Volhejn Karel,
06.03.1985,
30,
CT
Klíma Tomáš,
09.10.1995,
20,
CT
Tlachač Daniel,
19.03.1995,
20,
CT
Němeček Václav,
23.08.1985,
30,
CT
Votoček Pavel,
15.09.1995,
20,
CT
Šedivá Petra,
12.05.1985,
30,
CT
Sárközi Arpád,
09.11.1985,
30,
CT
Špaček Petr,
17.05.1995,
20,
CT
Nosková Michaela,
10.03.1995,
20,
CT
Duháček Milan,
24.01.1986,
30,
CT
Birke Karel,
13.10.1995,
20,
CT
Sloupenská Klára,
22.02.1985,
30,
CT
Baroková Renata,
28.02.1986,
30,
SV
Cerovský Ján,
30.09.1985,
30,
SV
Czimmermann Štefan,
21.01.1986,
30,
SV
Čorma Dávid,
28.09.1995,
20,
SV
Hájková Lýdia,
13.12.1985,
30,
SV
Kurina Erik,
28.09.1995,
20,
SV
Luža Martin,
17.03.1986,
30,
SV
Nagy Matej,
19.12.1995,
20,
SV
Polák Marian,
23.03.1986,
30,
SV
Rusznáková Karin,
26.11.1995,
20,
SV
Szulcsányi Aniko,
07.10.1975,
40,
SV
Šiket Martin,
29.12.1995,
20,
SV
Tisovčík Rastislav,
09.11.1975,
40,
SV
Varga Peter,
22.12.1985,
30,
SV
Žolták Mikuláš,
29.03.1966,
50,
SV
SvadbA:
10.10.2015,
Lenka Komínková
a Ladislav Valocsay,
SV
NARODILI SA
04.10.2015,
Stella Jamrichová,
SP
12.11.2015,
David Kapitán,
SP
01.03.2016,
Dávid Škorvaga,
SP
18.09.2015,
Branislav Hurák,
SK
09.12.2015,
Natália Prokšová,
CH
07.01.2016,
Jakub Paľo,
SG
15.12.2015,
Miroslav Bokes jr.,
SV
03.01.2016,
Lilla Sass,
HU
14.01.2016,
Attila Sónyák,
HU
Branislav Hurák
Jakub Paľo
Attila Sónyák
David Kapitán
Miroslav Bokes jr.
Stella Jamrichová
Dávid Škorvaga
Natália Prokšová
HOLLEN NEWS:
Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, tel.: 02/645 38 664, Fax: 02/645 38 648, e-mail:
Zodpovedná redaktorka:
Petra Krátka
Grafický dizajn:
Lucia Kolláriková
Poďakovanie za príspevky a fotografie do tohto čísla:
Heinrich von Hollen, Tomáš Osuský, Matej Lovás, Marcel Škrabák, Adrián Petráš, Radovan Huľvej,
Igor Kráľ, Dana Havierniková, Lucia Huttová, Martin Prokš, Terézia Dendysová, Mária Weiserová, Martin Liška, Karel Douba, Lubomír Jurica, Radim Čermák,
Jan Nejedlý, Tomáš Kroh, Tímea Almási, Jozef Šimko, Juraj Vrbik, Miloš Karas, Barbora Talárová, Terézia Branická, Ľubomír Jenčo
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook