HN05_16 - page 18

18
HOLLEN OLDTIMER
Deň
otvorených
dverí
V
jesennom čase, keď väčšina
majiteľov veteránov dvere svo-
jich garáží starostlivo zatvára,
v našej renovačnej dielni v Devínskej novej
Vsi sme ich, naopak, v jeden novembrový
víkend, s ochotou otvárali. Síce len na jeden
deň, ale o to s väčším nasadením!
Ako každý rok, ani tentoraz nechýbali na-
blýskané, ale aj zubom času poznačené
veterány rôznych ročníkov. Mechanická, ča-
lúnnická a klampiarska dielňa, ale aj lakov-
ňa otvorili svoje priestory, aby ukázali to, čo
počas uplynulej sezóny skrývali vo svojich
útrobách. Porsche 911 alebo Ford OSI, ktoré
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook