HN05_16 - page 19

19
HOLLEN OLDTIMER
sa o pár mesiacov vrátia po kompletnej re-
novácii v plnom lesku na cestu, majestátny
Mercedes-Benz 600 rozobratý do posled-
nej skrutky, ale aj historických športovcov
unavených po dlhej veteránistickej sezóne.
Počas prechádzky po dielni nebolo možné
prehliadnuť tím elektrickej formuly STU, ktorý
svoj tohtoročný monopost, na radosť divákov,
ako sa patrí aj prevetral. Prehliadku uzatvá-
rali motocykle a čerstvo zrenovované motory
Porsche a Mercedes.
Nielen v dielni, ale aj mimo nej sa bolo na
čo pozerať. Ak sa okolo Vás takmer nehluč-
ne neprehnal monopost elektrickej formuly,
mali ste možnosť pokochať sa na veterá-
noch, ktoré si v to neskoré jesenné pred-
poludnie dopriali poslednú tohtoročnú dáv-
ku kilometrov a prišli k nám „po svojich“.
Brány dielne sa pre zvedavé oči opäť za-
tvorili aby sme sa mohli pustiť do prá-
ce a mali čo písať aj do ďalšieho čísla
Hollennews. Dovtedy dovidenia, jazdite
bezpečne a ak stretnete na ceste vete-
rána, buďte k nemu ohľaduplní. Môže to-
tiž smerovať práve k nám, do Devínskej!
Juraj Vrbik
Jedným z ťahákov akcie bolo
zelené Porsche 911, ktoré bolo
síce kupované ako čierne,
z výrobného pásu v roku 1971
zišlo ale v signálnej červenej.
Pre terajšiu írsku zelenú
sa ale pôvodne rozhodol pán
von Hollen, ktorému auto
po jeho dovezení nakrátko
patrilo. Pekne pestrá história...
Foto: Juraj Vrbik
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook