Hollennews - page 19

VZDELÁVACIE
PROCESY
sme zintenzívnili, aby sme zvýšili úroveň poskytovaných služieb
HOLLEN
VZDELÁVANIE A INVESTÍCIE
ŠKOLENIA
SEMINÁRE
KURZY
REALIZÁCIA
ZÁKAZKY
QS
ODBORNÉ
PREVÁDZKOVÉ
ŠKOLENIA
IT
SOFT
SKILLS
ODBORNÉ
MANAŽÉRSKE
ZÁKONOM
POVINNÉ
MS OFFICE 365
HINT
ANGLICKÝ JAZYK
NEMECKÝ JAZYK
FRANCÚZKY JAZYK
VSTUPNÉ
ZAŠKOLENIE NA POZÍCIU
ZAŠKOLENIE NA ZÁKAZKU
PREŠKO
Ľ
OVANIE
OBSLUHAVZV
REALIZÁCIA ZÁKAZKY
LOGISTIKA
JAZYKOVÉ
KURZY
ÚČ
TOVNÉ
PERSONÁLNE
STUPAVA
KALIBRÁCIA
METROLÓGIA
NÁSTROJE KVALITY
BOZP
LEGISLATÍVNE
PROTIPO
ŽIARNE
ŠKOLENIAVODI
Č
OV
REFERENTOV
1 094
preškolených
poskytovateľov
HOLLEN
Vzdelávanie v roku 2016
199
preškolených
riadiacich
pracovníkov
6 500
+
hodín
venovaných
vzdelávaniu
41 475
venovaných
vzdelávaniu
19
DECEMBER 2017
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook