Hollennews - page 24

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
NARODILI
SA
Vivien Ševčíková
19. 4. 2017, Trnava
Adam Petráš
21. 2. 2017, Bratislava
Jakub Lovás
1. 6. 2017, Bratislava
Jakub Priessnitz
30. 9. 2016, Bratislava
Ema Bundzelová
2. 12. 2016, Bratislava
Richard Matala
21. 6. 2017, Bratislava
Kuzmina Soia Mikhailovna
25. 3. 2017, Rusko
SVADBY
Ekaerina & Pavel Mosin
28. 4. 2017, Rusko
BRATISLAVA
Vladimír Babinec, 45
Miroslav Bačkovský, 25
Mária Bodoríková, 30
Miroslav Fronc, 50
Eva Gašparovičová, 45
Viera Gašparovičová, 45
Alena Hujčíková, 55
Marian Katona, 40
Kamil Komínek, 25
Radoslav Korman, 30
Jakub Král, 25
Marián Nemeš, 25
Nikoleta Pikáliová, 25
Katarína Piláriková, 35
Ivan Romer, 25
Ivan Slezák, 55
Peter Šenkár, 50
Monika Šmýkalová, 25
Petra Krátka, 40
Róbert Zavadil, 55
TRNAVA
Lukáš Dlhoš, 30
Helena Mončeková, 35
Branislav Sokol, 35
Jozef Hesko, 35
Jana Kollárová, 35
Martin Horváth, 35
Michaela Pusta, 35
Peter Škorvaga, 40
Marián Dorčík, 40
Andrea Cuninková, 45
Dana Mrázová, 45
Kamil Oboril, 55
ŽILINA
Ing. Terézia Dendysová, 60
Andrea Miklová, 20
Jakub Pecler, 30
Peter Moják, 45
Martin Vanšovsky, 20
FRÝDEKMÍSTEK
Daniel Cepek, 20
Juraj Paľo, 40
TRUTNOV
Richard Kulda, 40
Tomáš Kroh, 30
Michaela Johnová, 20
MAĎARSKO
Dávid Gulyás, 25
Nagy Zsolt, 25
István Sass, 30
Gábor Seregül, 25
Zsolt Varga, 40
HOLLEN NEWS,
vydanie 2/2017, vyšlo v decembri 2017, periodicita 2x ročne. Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/a, 841 07 Bratislava, IČO: 35 804 505,
tel.: 02/645 38 664, fax: 02/645 38 648, e-mail:
. Obsah zostavila: Dominika Džuňová, Graický dizajn: PIERKO. Poďakovanie za
príspevky a fotograie do tohto čísla: Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, Vlasta Hrebíčková, Lucia Huttová, Tomáš Kroh, Tomáš Osuský, Stanislav Šimek, Matej
Lovás, Miroslav Bokes, Dana Havierniková, Marián Kolenčík, Lucia Huttová, Terézia Branická, Fadi Sameer Wadeea Gaggi, Matej Džuňa, Jaroslav Baník, Martin
Proks, Martin Liška, Karel Douba, Radoslav Vanek, Daniel Hrobárek, Nejedlý/Nezval, Radim Čermák, Peter Fodor, Jozef Šimko, Zsolt Varga, Juraj Vrbik, Blanka
Sovičová, Milan Ďuračka, Dominika Džuňová, Michal Tomas, Tomáš Benda, Karol Hudcovič. Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu bez písomného
súhlasu HOLLEN, s.r.o. je zakázané. Samostatne nepredajné.
JUBILEÁ
24
DECEMBER 2017
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook