Hollennews - page 1

2/2017
Aby sme ešte zvýšili úroveň poskytovaných služieb,
ZINTENZÍVNILI SME VZDELÁVACIE PROCESY
Vzdelávaniu
sme venovali
preškolených
ľudí
1 293
viac
ako
6 500h
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook