Hollennews - page 11

KONIEC
PROVIZÓRIA
HOLLEN
MLADÁ BOLESLAV
P
riestory, ale aj vybavenie sa snažíme
neustále vylepšovať, aby vyhovovali
rastúcim potrebám, a to nie len našim,
ale aj našich zákazníkov.
Pracovníci v exterke nás síce označovali ako
“kancelářští”, ale chýbala nám k tomu po-
riadna kancelária.
Aj keď sa vraví, že dobrých ľudí sa všade
veľa zmestí, priestor operatívy bol nao-
zaj nevyhovujúci kvôli šíriacemu sa hluku
z pracoviska a stiesnenému priestoru, čo sa
najviac prejavovalo na pravidelných pora-
dách technikov.
Rozhodli sme sa vytvoriť novú kanceláriu na
úkor skladového priestoru, spojenú s men-
šou zasadačkou. Nainštalovali sme projektor
a smart displej, ktorý slúži ako info-portál,
v ktorom vítame ohlásené návštevy, infor-
mujeme o blížiacich sa teambuildingových
aktivitách a tiež o tom, kto má sviatok a pod.
Nápad vybudovať kanceláriu ocenili naj-
mä technici, ktorí na svojich pracoviskách
v hosťujúcich irmách nemali vlastný stôl,
kde by sa mohli venovať svojej obľúbenej
administratíve :)
RADOSLAV
VANEK
Externú halu v Horných Počerniciach už poznáte z príspevku v HOLLEN news 05/2016.
11
DECEMBER 2017
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook