Hollennews - page 16

HOLLEN
OLDTIMER
TALIANSKA
ELEGANCIA
nemecká dokonalosť
R
ok 2017 máme v plnom prúde, do-
voľte ale pár riadkami sa poohliadnuť
po čase, keď sa ešte len rozbiehal. My
veteránisti-renovátori si také ročné obdo-
bia ako jar, leto a podobne pamätáme skôr
podľa toho, čo sme mali v tom čase rozo-
braté, čo v laku, čo u čalúnnika, alebo podľa
toho, čo práve zúrilo za oknami dielne. Ne-
budeme však machrovať a vymenúvať, čo
sme mali na zdvihákoch v takom roku 2012,
zostaneme pekne v našom dvetisícsedem-
nástom.
Ešte v Bratislave tú zimu ani poriadna sne-
hová kalamita nebola, keď sme dostali sprá-
vu, že budeme renovovať Fiat 1100 Vignale,
z ktorého ostalo na tomto svete nie viac ani
menej ako tri kusy. A my budeme mať tú
česť vrátiť do starej kondície, práve jeden
z nich. Krásavec dorazil a my sme sa pustili
do práce. O nič menšou výzvou neostáva
ani BMW 3.0 CSL, z ktorých sa vyrobilo len
5000 kusov. Naši technici mu okrem športo-
vej karosérie zrepasovali aj 6-valcové srdce.
Verím, že v ďalšom pokračovaní HN Vám
niečo porozprávam aj o jeho temperamen-
te priamo na ceste.
16
DECEMBER 2017
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook