HOLLEN CZ s.r.o.

Ochrana osobních údajů pre HOLLEN CZ s.r.o. v České Republice

je ve společnosti HOLLEN CZ s.r.o. (Dále jen "HOLLEN CZ" nebo "provozovatel") zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon").

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů

Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby subjekt údajů byl informován o existenci zpracovatelské operace a její účelech.
Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se subjektu údajů společnost HOLLEN CZ subjektu údajů poskytuje v čase získávání osobních údajů od subjektu údajů, nebo pokud se osobní údaje získáli z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.

Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 908 784 713

Košice
+421 908 784 713

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 734 441 094

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Rusko

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934