Náš příběh

Jsme slovenská spolěčnost s německým know-how v automobilovém průmyslu od roku 2001.

Můj manžel důchodce, bývalý důstojník v německé armádě a NATO a farmář, měl už 62 let a já jako bývala zubní technička jsem měla 47 let.

Byli jsme finančně zabezpečeni, tak jsme hodně cestovali a užívali si života. Zní to krásně, no postupem času, jsme se začali nudit a měli jsme silnou potřebu něco dělat, realizovat se. Hledali jsme nové výzvy.

Nejprve jsme uvažovali, že spolu s jedním naším přítelem, založíme certifikační firmu, to se z několika důvodů neuskutečnilo. Tak jsme se rozhodli, po přezkoumání trhu, v lednu 2001 založit sortovací firmu pro automobilový průmysl a nazvali jsme ji Hollen s.r.o. V té době jsme ještě neměli vizi vybudovat Koncern, chtěli jsme se jen trochu realizovat a být pro společnost užiteční.

Dnes naše firma působí ve 4 zemích kromě Slovenska v Čechách, v Maďarsku a v Rusku, máme více než 800 odborníků v oblasti řízení kvality v automobilovém průmyslu a našimi klienty jsou největší výrobci v automobilovém průmyslu, jako VW, PSA, KIA, Hyundai, Škoda , Audi a jejich dodavatelé.

Podnikání jsme brali jako výzvu. Bývalý důstojník v armádě a já zubní technička. Neměli jsme velké zkušenosti v byznysu, ale bavilo nás učit se nové věci. Manžel se již dříve setkal s účetnictvím a řízením zemědělské farmy, ale já jsem o byznysu nevěděla absolutně nic, neuměla jsem pořádně vypsat v bance pokladní blok, ale postupnými krůčky jsme se všemu přiučili.

Začínali jsme úplně od nuly:

  • V našem soukromém bytě, s naším vlastním osobním autem, s naším soukromým počítačem, nezačínali jsme jako garážová firma, my jsme začínali v naší soukromé pracovně a porady jsme mívali v našem obýváku, který byl spojen s kuchyní, a můžeme tedy říci, že jsme začínali jako kuchyňová firma.
  • S třiceti důchodci a jedním technikem. Byli to většinou lidé, kteří měli chuť ještě něco dělat a přivydělat si k důchodu.
  • Ve VW jsme měli jeden obytný kontejner, kde jsme měli kancelář pro technika a sklad materiálu a firemní kolo.

A fungovalo to. Začali jsme velmi skromně a opatrně, bez jakýchkoliv půjček. Pracovali jsme na jednoduchém principu - investovali jsme do nových věcí, až když jsme měli vyděláno.

Od začátku jsme nastavili vysokou úroveň kvality našich poskytovaných služeb. Zaměřili jsme se na flexibilitu a zaškolené lidi.

Jak se nám podařilo vybudovat prosperující firmu?

Vždy jsme se snažili já i můj manžel, řídit firmu férově, čestně a v souladu s nejvyššími principy. Lidé, kteří poctivě pracují, jsou tím nejdůležitějším bohatstvím firmy a zaslouží si být dobře zaplaceni.

Dokázali jsme dělat správná rozhodnutí. Člověk nepotřebuje až tak mnoho odborných znalostí, jde o to, zda je pokorný a když něco neví, tak se ptá těch, kteří o problému vědí víc. Je důležité posoudit problém z nadhledu. Ne každý to dokáže, ale myslím si, že nám se to podařilo.

Všechny firemní záležitosti rozebíráme spolu a neposuneme se dál, dokud se nedohodneme. Je to náročné, protože často míváme rozdílné názory. Když se neumíme dohodnout ani na jednom z našich návrhů, hledáme, ptáme se ostatních, říkáme tomu hledání třetí alternativy. Díky tomu se nám zatím vždy podařilo dělat dobré rozhodnutí.

Obětavost a poctivá práce; osobní disciplína každého jednotlivce jako samozřejmou součástí firemní kultury, to jsou hodnoty, které jsme dokázali prosadit a pomohli udělat naši firmu úspěšnou a prosperující.

Manžel řídil operativu, realizaci zakázek, uměl perfektně zorganizovat a správně motivovat lidi, já zase finance a právní záležitosti. Měli jsme to rozdělené on byl vůdce a vizionář a já hospodář a systematik, skvěle jsme se doplňovali.

Máme na trhu konkurenci?

Dovolím si tvrdit, že my jsme nejlepší z hlediska poskytování služeb a odbornosti. Naše firemní politika je snažit se udělat pro klienta vše tak, aby byl spokojen. Jsme mimořádně flexibilní, protože jsme čtyřiadvacet hodin k dispozici.

Jak rychle se firma rozrostla? Vždycky jsme se chytili šance, které se nám nabídly.

Začali jsme poskytovat servis kvality, sortovací práce a drobné opravy ve VW Bratislava v roce 2001. A dařilo se nám a bavilo nás to, když jsme viděli, jak se nám daří a jak rosteme. Oba jsme někdy pracovali i 12 hodin denně. Zakázky narůstaly a s nimi i tempo, proto jsme museli přijmout i nové, mladší spolupracovníky. Stalo se, že jsme oba museli jít na noční směnu sortovat, protože jsme neměli dost spolupracovníků. Měli jsme štěstí na lidi, podařilo se nám vytvořit skvělý, nadšený tým a firemního ducha.

Již v roce 2002 jsme zjistili, že potřebujeme firemní prostory, pracovat a bydlet v našem bytě, to už se nedalo zvládat, tak jsme koupili pozemek na Bystrické ul. v DNV a v březnu 2003 jsme se přestěhovali do nových prostor. Dům jsme postavili v rekordním čase, za 6 měsíců.

Začali jsme s tradicemi "Vánočních večírků", chceme tvořit ducha firemní sounáležitosti a setkávat se s lidmi i mimo práci v soukromí, jako rodina.

Abychom utužovali dobré vztahy s dodavateli a odběrateli začali jsme pořádat společná setkání na "Gril Párty". V roce 2004.

A pak přišly další šance. Když jsme se doslechli, že PSA Peugeot Citroën bude na Slovensku stavět závod, začali jsme se ihned ve firmě učit francouzsky a připravovali jsme se, abychom uspěli. Což se nám i podařilo. Výběrové řízení jsme vyhráli, v roce 2005 jsme otevřeli Pobočku Trnava. Firemní politika PSA byla tehdy nastavena tak, že měli pouze jednoho dodavatele sortovacích služeb. Měli jsme obrovské štěstí, protože jsme přišli na trh ve správnou chvíli.

Nová pobočka si vyžádala i zadefinování našich pravidel a procesů písemně, začal vznikat soubor směrnic, pojmenovaný "Handbuch".

Z firmy se stala jedná velká rodina, abychom upevňovali sounáležitost, začali jsme s "Family days" v roce 2005. Na těchto akcích a aktivitách nešetříme. Je to forma motivace našich pracovníků, protože dobré mezilidské vztahy jsou pro nás velmi důležité.

V roce 2005 narostl počet odpracovaných hodin v pobočce VW o 65%, byl to rok prosperující firmy. V roce 2006 to bylo až o 182%.

První jednání pro KIA Žilinu jsme absolvovali v srpnu 2005, komunikace s Korejskými manažery nebyla nejlehčí, přesto jsme obstáli v soutěži se 6 externími firmami. Uspěli jsme ve výběrovém řízení v roce 2006 jsme otevřeli pobočku Žilina.

Zlepšovat komunikaci mezi managementem a spolupracovníky jsme začali prostřednictvím časopisu "Hollen NEWS". Od roku 2007, vychází 2 x do roka.

V roce 2007 Pobočka PSA Trnava zaznamenala 50% nárůst odpracovaných hodin. Startují fotbalovou tradici "Hollen CUP", organizují ji každoročně.

Firma stále rostla a rozšiřovala se i administrativa na Centrále. V domě na Bystrické již bylo těsno, chyběla jednací místnost. Pro účetní odd. jsme museli pronajmout 3-pokojový byt v sousedním domě, zároveň jsme už hledali nové prostory pro Centrálu a Pobočku Bratislava. Nebylo to jednoduché, trvalo to až 2 roky, než se nám podařilo koupit 2 budovy na Kosatcové ul. v DNV. Byly v katastrofálním stavu, tak jsme je rekonstruovali. Přestěhovali jsme se v červenci 2008. Dílna, sklady a apartmány byly hotové o rok později.

Firemní strategie, být ve vlastních prostorách se ukázala jako spolehlivá. Je to záruka stability a jistoty. Prostory máme v takovém stavu, jak to vyhovuje nám a nemusíme mít obavy, že nájemné bude zvýšeno nebo, že prostory budeme muset opustit v nejnevhodnějším čase.

Nezůstaly jsme jen při podnikání na Slovensku...

Významný rok 2009, od ledna máme na Slovensku EURO měnu a také začíná celosvětová krize a s ní obavy ve všech oblastech, jak se bude vyvíjet.

Naše firma se rozrostla i za hranice. Ve Škoda Mladá Boleslav jsme začali v roce 2009, v době krize, manžel chtěl, aby firma rostla. Říkala jsem mu, že teď by to bylo bláznovství. Ale nebylo. Přehlasovali mě a nakonec se to ukázalo být správné rozhodnutí. Nabídli jsme lepší služby než konkurence, čili jsme uspěli. Na začátku jsme byli v pronajatých prostorách, ale v roce 2012 jsme také koupili vlastní prostory, přestěhovali jsme se v roce 2013.

Dnes tam máme dceřinou společnost a jednu pobočku v Trutnově.

Jsme i v Rusku v Kaluze, kde má závod VW a PSA, ale tam se nám zatím moc nedaří. Dceřinou společnost jsme založili také v roce 2009, v době krize.

Tento rok 2009 jsme začali i s restaurováním veteránů. Rozšířili jsme poskytování služeb i do této oblasti.

Již v roce 2006 jsme věděli, že potřebujeme posilu ve vedení firmy, tak jsme ji začali hledat, avšak nebylo to jednoduché a až po 6 letech jsme našli toho pravého, který k nám nastoupil v březnu 2013 a následně převzal řízení firmy. My spolu s manželem se již věnujeme pouze majiteľským povinnostem.

Po každoročních úspěších a neustálém růstu přišel rok 2013, kdy jsme měli pokles zakázek asi o 10%, přišli jsme o postavení výhradního odběratele v PSA Trnava. Hospodářský výsledek byl jen tak- tak uspokojivý.

V roce 2014 se nám podařilo nastartovat optimalizační opatření a ve všech pobočkách jsme zaznamenali nárůst zakázek. V Pobočce Bratislava to bylo dokonce o 300%.

Na výběrové řízení do AUDI Gyor, jsme se připravovali velmi zodpovědně, měli jsme eminentní zájem se tam dostat, je to blízko Bratislavy, což je nesmírná výhoda. Podařilo se, v květnu 2014 jsme tam založili dceřinou společnost. Maďarsko je náročné z důvodu řečových bariér, ale našli jsme lidi, co mluví maďarsky i slovensky, německy, anglicky. Zatím se pouze rozjíždíme, uvidíme co nám přinese budoucnost.

Co je kreativní na podnikání?

Podnikání je i tvůrčí činnost, rádi řešíme spolu s manželem jednotlivé problémy a sledujeme jak se firma vyvíjí a roste. Pokud chcete vybudovat dobrou firmu, musíte se jí věnovat. Stále je něco, co se dá zlepšit. Při vylepšování procesů, psaní směrnic je nutné využívat inovativnost a kreativitu. Nesmíme usnout na vavřínech, protože vždy se objeví slabina, kterou musíme řešit a zároveň se posouvat dopředu.

Zaměřujeme se i na vzdělávání

Kromě jazykových kurzů němčiny, angličtiny a francouzštiny, které máme kontinuálně skoro od začátku, dvakrát do roka pořádáme pro řídící pracovníky semináře, dle výběru. V roce 2008 jsme zorganizovali první celo firemní seminář řídících pracovníků ve Stupavě, od té doby se už každoročně celofiremní trénink našich technických a administrativních pracovníků nazývá "Stupava", i když se koná někde jinde. Pomáhá udržovat ducha firemní sounáležitosti.

V roce 2013 jsme vyvinuli a v roce 2014 spustili "Hollen Supplier B2B Portál" (HSB2BP) pro elektronickou komunikaci s dodavateli služeb což nám umožnilo zrychlení a zjednodušení obchodních transakcí a také lepší přehled o nákladech firmy.

Být a zůstat nejlepším poskytovatelem služeb na trhu rovněž vyžaduje, neustále inovovat a zlepšovat kvalitu našich poskytovaných služeb. V roce 2014 jsme vyvinuli a spustili testování aplikace "HOLLLEN Smart work places" (HSWPA), která slouží ke kompletní digitalizaci vybraných pracovišť. Pomůže zrychlit tok informací mezi naším pracovníkem a zákazníkem, odbourá papírování, sníží chybovost.

Naše firma, můj manžel a já, i všichni naši pracovníci a spolupracovníci se neustále učíme, neustále rosteme a neustále pokračujme a věřím, že to takhle půjde i v budoucnu.

Líbí se mi slogan od Boba Dylana: "Pokud se nezaměstnáte svým zrozením, zaměstná vás vaše umírání".


Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 908 784 713

Košice
+421 908 784 713

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 734 441 094

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Rusko

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934