Hollennews - page 16-17

V našom poslednom príspevku sme boli telom a duchom ešte v našej známej dielni v Devínskej novej Vsi. Tieto
riadky už ale dnes vznikajú o pár kilometrov ďalej, v novej prevádzke v Stupave, kde už takmer pol roka máme
k dispozícii priestranný areál.
Servisné priestory na Cementárenskej ulici sa pýšia dielňou pre technikov, lakovňou, klampiarskou dielňou,
priestorom pre čalúnnikov, skladmi, mechanickou dielňou a nezabúdame spomenúť kancelárie pre technikov
a administratívu. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že Oldtimer získal
nové zázemie pre svoju ďalšiu činnosť. Vedeniu firmy za dobré rozhodnutie, stavebným robotníkom za nasade-
nie za každého počasia a našim ľuďom za koordináciu rekonštrukčných prác a sťahovania.
Mesiac máj sa teda niesol v duchu veľkej zmeny pre všetkých členov Teamu Oldtimer. Tvrdá práca prinies-
la svoju úrodu a spoločnými silami sme k 1.5.2018 otvorili nové dvere pre ďalšie tátoše, ktoré čakajú na
opätovný návrat do svojej „Siene slávy“.
V predchádzajúcom vydaní časopisu spomínané žlté BMW 3.0 CSl ako prvé opustilo tento nový priestor.
Aj Fiat 1100 Vignale už štartuje svoj motor a technici dolaďujú posledné detaily.... Viac už neprezradíme,
počkajte si na ďalšie číslo Hollen news, alebo sa u nás v Stupave jednoducho zastavte.
Petra Kútna (HOLLEN Oldtimer)
Foto: Juraj Vrbik
Z Eisnerovej
na Cementárenskú
16
17
HO L L E N
OLDTIMER
HOLLEN Oldtimer
v STUPAVE !
KONEČNE
VO
VLASTNOM !
ČALÚNNICKÁ
DIELŇA !
MECHANICKÁ
A KLAMPIARSKA
DIELŇA !
NECHÝBA
NOVÁ
LAKOVŇA !
VŠETKO POD
JEDNOU
STRECHOU !



1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook