Hollennews - page 7

MÔJ
iracko-slovenský
príbeh
VIANOČNÝ
VEČIEROK 2017
M
y sme žili v Karakoši a všetko bolo
dobre, žili sme v pokoji. To nezna-
mená, že sme nemali problémy
alebo neboli sme prenasledovaní (napr.
únos alebo zabíjanie). Môžem povedať, že
od 2003 do 2014 sme mali okolo 5 bômb
v Karakoši. A v Karakoši žilo okolo 95%
kresťanov, tak to pomohlo žiť našu vieru cez
veľa kresťanských aktivít a stretnutí. Potom
islamský štát vošiel do Mosulu a 6. augusta
2014 kurdská armáda, ktorá bola zodpo-
vedná na našu ochranu, sa stiahla a nechala
nás bez ochrany. Potom sme utekali do An-
kawy, a žili sme v stane a karavane. Potom
sme mali možnosť prísť na Slovensko, tak
sme prišli a žili sme prvé tri mesiace v tábo-
re v Humennom. Potom sme prišli do Nitry,
učili sme sa jazyk. Potom migračný úrad
mi pomohol nájsť prácu a vďaka Bohu, že
irma HOLLEN ma prijala a som veľmi spo-
kojný a vďačný, lebo oni mi pomohli, aj keď
neviem veľmi dobre po slovensky. Práca ma
baví, ale preferoval by som pracovať blízko
Nitry, no aj tu v Trnave som spokojný a mám
nádherných kolegov a krásnu atmosféru
v práci.
FADI SAMEER
WADEEA GAGGI
HOLLEN
TRNAVA
7
DECEMBER 2017
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook