Hollennews - page 5

PRACOVISKO
SAS
TURISTIKA
ZÁKAZNÍCKA
PARTY
V Devínskej Novej Vsi
v závode SAS Automotive,
s ktorým spolupracujeme už vyše jedného
desaťročia, sme sa opäť cez zimnú odstávku
sťahovali z dôvodu rozšírenia výroby a uvoľ-
nenia miesta pre nové diely. Naša nová plo-
cha je koncipovaná ako podesta, kde dole
sú umiestené pracoviská a na poschodí
sa v unimobunkách nachádza kancelá-
ria a ďalšia plocha pre realizáciu zákaziek.
Takto máme spolu viac ako 200 m
2
.
ADRIÁN
PETRÁŠ
D
ňa 20. 5. pár odvážlivcov absolvova-
lo výstup na vrch Čmelok s prenoco-
vaním na trampskom zrube pri Sta-
rých Perneckých baniach
Ráno o 9:00 sme vyrazili z Perneka (278mn. m)
po modrej turistickej značke na Pezinskú
Babu. Odtiaľ po krátkom občerstvení po
červenej značke sme vystúpili na Čmelok
(709 m n. m.). Posledný úsek výstupu sa vy-
značoval miestami až 26%-ným stúpaním
a dal nám zabrať.
Po pokochaní sa okolitou krajinou sme zo-
stúpili do sedla pod Javorinou a odtiaľ po žl-
tej značke smerom na Staré Pernecké bane.
Po prebojovaní sa bujnou vegetáciou sme
prišli k zrubu trampskej osady Severný Yu-
kon. Tu sme zakempovali, opiekli špekáčiky
a doplnili sily. Následne sme vybehli na ne-
ďaleký kopec pri Jahodnisku, z ktorého sme
mali letisko Kuchyňa ako na dlani. Tento istý
výsup sme si zopakovali potme. Celý večer
sa niesol v dobrej nálade, utužovaní vzťa-
hov za zvuku gitary a praskania ohňa.
MIROSLAV
BOKES
HOLLEN
BRATISLAVA
v Malých
Karpatoch
3. 3. 2017
Spoločné foto na Čmelku
Zrub T.O. Severný Yukon
5
DECEMBER 2017
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook