Hollennews - page 11

11
HOLLENMLADÁBOLESLAV
Autor: MilošKaras, Foto: Ľubomír Jurica, MilošKaras
Š
kodovka stále drží vysoké tem-
po výroby a plní slib, že každý
čtvrt rok představí nový model
nebo modelovou variantu stávajícího
modelu.
Proto představila versi SCOUTmode-
lu OCTAVIA combi. Rozdíl od běžné
Octavie je vidět hlavně v robustním
vzhledu hlásícímu se k offroadůmVW
skupiny. Na běžných cestách klidná
až líná limuzína, ale na nezpevněných
síla a obratnost dopřávající posád-
ce veškeré pohodlí a bezpečí. To jde
ruku v ruce s nároky na dodavatele
jednotlivých komponentů konstruo-
vaných a vyráběných speciálně pro
tento model. Nekvalita se neodpouští
a ŠKODA chce vždy to nejlepší. I my
musíme udržet krok s tímto trendem
a musíme zlepšovat naše znalosti.
Kontroly jsou stále náročnější, a proto
je nutné nespoléhat jen na lidský fak-
tor, alevyužít napomocnejmodernější
techniku. Ať se jedná o kontrolu odstí-
nu laku, ježmáSCOUT speciální řadu
jen pro něho, nebo i kontrolu tvaru,
rozměrů a pevnosti jednotlivých dílů,
jež dělají SCOUTaSCOUTem.
Po úspěšném náběhuRapiduSpace-
back, jemuž seobchodně velmi dobře
daří a vyplňuje segment mezi CitiGo
aOctavii,přicházípoodstávcenastej-
né lince dlouho očekávaná nová FA-
BIA. ŠKODA opět potvrzuje všestran-
nost a systematičnost výroby a na
jedné lince vyrábí vícemodelů najed-
nou, tak jaks tímzačalapředněkolika
lety v Kvasinách souběžnou výrobou
Yetiho aSuperba, pakOctavie, Rapid
a Seat Toledo a teďSpaceback a Fa-
bia. Podle prvotních zhlédnutí Fabia
bude v segmentu malých aut hrát
určitě důležitou úlohu a ŠKODA se
připravuje na opravdu velký zájem
a zavádí trvale noční směny na této
výrobní lince.
Karel Douba
ŠKODA
maká
Fotoreport
z 2. ročníka splavu Jizery
Na splav sa pripojili aj noví vodáci
v zaškolení apod dozoromNeptúna
tak prebiehala plavbabez väčších
komplikácií.
Rád by somupozornil na nové chyby
zapríčinené vplyvom transportu
aneodbornýmbalením. Predovšetkým
ide o2 utopené telefóny, navlhnutý
tabak, rozmočené kreditné karty
a v balení bola aj jednaopica.
Dňa 19. 7. 2014 sa vydalo v ústrety novým zážitkom 20ksOK
nadšencov na2. ročník letného vodáckeho splavu Jizery.
Aj keďsmenazačiatkuvplyvom školenia
nabrali oneskorenie, stanovenú normu
návratu sme dodržali.
Všetky nástrahy sme vďakaperfektnej
parte a profesionálneho vybavenia
zvládli, a o rok, v prípade vášho
záujmu, naplánujemeďalšiuakcičku
s označením 03/15/CS.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...28
Powered by FlippingBook