Hollennews - page 8

8
P
osledné mesiace na pobočke Hol-
len ZA by sa dali nazvať aj obdobím
stagnácie a vyčkávania. Všetky dôle-
žité plánované zmeny vo výrobnom portfóliu
KMS už boli realizované a úspešne apliko-
vané do sériovej výroby. Zákazníci sa teda
môžu tešiť z kompletnej rodiny najpredáva-
nejšieho modelu Kia cee´d (3- a 5-dverové,
wagon a „TOP“ model GT). Aj naším prispe-
ním prešli postupne všetky karosárske verzie
z LP fáz do produkčných, a teda oprávnene
máme byť na čo hrdí. Na každom vyrobe-
nom aute môžeme totižto určite nájsť diely
s označením OK – znakom 100 % kontroly
alebo reworku odborníkmi firmy HOLLEN.
Druhý hlavný model SUV Sportage zatiaľ
len čaká svoj nový facelift.  My sme však
už teraz pripravení naskočiť do procesu
príprav, testovania a kontroly komponentov,
aby aj tento model mohol úspešne dobý-
jať európske a svetové trhy. Ostane nám
hrejivý pocit na duši, že napríklad aj taký
volant, ktorý každý deň možno aj vy držíte
vo svojich rukách, bol do výroby pustený
až po našej 100 % kontrole.
Matej Jakub
Budúcnosť je jasná,
budúcnosť je HOLLEN
P
osledných niekoľko mesiacov sa
v Getragu objem zákaziek prelínal
z mesiaca na mesiac, niekedy bolo
roboty viac, niekedy menej. Aktuálne sa si-
tuácia ustálila a s očakávaným spustením
výroby novej 6-stupňovej prevodovky s prí-
davným chladiacim okruhom na chladenie
oleja od francúzskeho giganta Renault,
veríme v navýšenie počtu dodaných hodín.
Konečne sa nám podarilo dohodnúť kon-
trakt priamo s firmou Getrag Kechnec .
Spočíva vo výpomoci interným operátorom
na výrobnej linke pri testovaní novej priemy-
selnej práčky. Zákazník bol zatiaľ spokojný
anámbolaprisľúbenáopätovnáspolupráca.
plánovaným
zvýšením
produk-
cie vzrastajú aj naše plány do budúc-
na, ktoré sú, ako ináč, optimistické.
Peter Mižák
Všade samý
HOLLEN
Kam som to prišiel?
H
neď po oddychu a načerpaní
nových síl počas celozávod-
nej dovolenky sme poskytli
rezidenta ikone medzi medzi subdo-
dávateľmi interiérových dielov v auto-
mobilovom priemysle – firme Autoliv.
Išlo predovšetkým o monitoring a kontrolu
produkcie ručne obšívaných kožených vo-
lantov pre zákazníka GM v závode Apos
Auto Blansko. Denne sa tu pošije viac ako
3000 volantov pre Audi, Volkswagen, Ško-
du, Ford, Toyotu a iné. Ďalšou špecialitou
firmy Autoliv je zákazková výroba a indi-
viduálny prístup. Jednou zo zaujímavostí
pri tomto projekte bola priama komuniká-
cia s operátormi mongolskej národnosti,
ktorí predstavujú 98 % z pracovnej sily
závodu. Akcia bola ukončená, ako inak,
než s plnou spokojnosťou zákazníka
.
Ján Matejčík
HOLLEN ŽILINA
Family
day
Chata
pod jedľovinou
Foto: Matej Jakub
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...28
Powered by FlippingBook