Hollennews - page 7

7
K
aždý zákazník očakáva, že za
svoje peniaze dostane 100 %
službu. Korektné využite pracov-
ného času by malo byť rovnakou samo-
zrejmosťou ako bezchybná kvalita práce.
Dodržiavanie prestávok je jedno zo zák-
ladných pravidiel. Jeho nedodržanie si
zákazník všimne ako prvé. Treba si uve-
domiť, že pracujeme v prostredí ostrej
konkurencie, kde nie je priestor pre ne-
dôsledných.
Nedodržiavaním základných
pravidiel sa, žiaľ, sami diskvalifikujeme.
Vedomosť o pracovnej morálke kmeňo-
vých pracovníkov zákazníka môže často
zvádzať k podceneniu pravidiel, ktoré pla-
tia v HOLLEN s.r.o. Buďte si však istí, že
od nás sa očakáva vždy viac!
Terézia Branická
Pozor
na dodržiavanie
prestávok!
HOLLEN TRNAVA
zákaznícka
párty
Sessler
Nedodržiavaním
základn ch
pravidiel
sa, žiaľ, sami
diskvalifikujeme.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...28
Powered by FlippingBook