Hollennews - page 11

11
Chléb náš
vezdejší…
Š
kodovka letos zahájila ofenzívu a
představuje každý čtvrt rok nový
model nebo modelovou variantu
už stávajícího modelu. Nejvíce si zakládá
na modelu OCTAVIA a to již III. generace.
Octavia je srdcemznačkyŠkoda a dlouho-
době je aj nejúspěšnější. Pro dodavatele,
ale z toho plynou vysoké nároky na kva-
litu. Model má mnoho variant výbavy jak
interiéru, tak exteriéru a je kladen důraz
na volbu koncového zákazníka, jež si ur-
čuje konečnou tvář vozu. Pro nás je tak
dvojnásob nutné dodržovat při kontrolách
důslednost a pečlivost, neboť počet refe-
rencí jednotlivých typů se násobí. Proto je
nutné také zajišťovat pro naše zákazníky
logistiku a převoz dílů do externího skla-
du Preymesser, kde máme dlouhodobou
úspěšnou spolupráci. Zde máme vlastní
plochu a prostředky pro kontrolu dílů.
Logistické nároky plynou také z toho, že
na lince ŠKODA – hala M13 se vyrábí na-
jednou čtyři modely. Jedná se o modely
Rapid, Seat Toledo, Octavia a nejnovější
Ostavia RS a jejich varianty sedan a com-
bi. Dále se dostal do sériové výroby Ra-
pid Spaceback jež je vyráběn společně
s Fabii, která dostane nástupce příští rok.
Provázanost jednotlivých modelů a shod-
nost či minimální odlišnost jednotlivých
dílů, jež jsou dodávány na tyto modely,
klade velké nároky na systematičnost a
ukazuje potřebu řešení nových otázek pro
zabezpečení jednotlivých kontrol. Pře-
vážně pak pro techniky potřebu koordi-
nace několika pracovních míst najednou,
neboť Škoda řeší dlouhodobě nedostatek
skladovacích prostor a technik musí být
v jeden čas na několika místech zároveň.
Úspěch modelu Octavia se projevuje
zavedením sobotních ranních směn a
do budoucnosti i 18 směnového týdne.
HOLLEN CZ má před sebou tedy další
výzvy a nově budovaný tým kolem Mar-
tina Lišky za vydatné podpory HOLLEN
SK má předpoklady, aby to zvládnul.
Karel Douba
Octavia je
srdcem značky
Škoda
a dlouhodobě je
aj nejúspěšnější.
HOLLEN ČECHY
Foto: Václav Novák
Která kráska je ta vaše?
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...28
Powered by FlippingBook